W dniu 17.01.2020 r. w związku z wszczęciem przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku Zarząd Banku uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły. Kompetencje Rady Nadzorczej zostały zawieszone.

Zarząd nad Bankiem PBS w restrukturyzacji objął powołany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny Administrator – Pan Paweł Małolepszy.